spacesun.pl

Analiza wody basenowej pomaga w utrzymaniu jej czystości

Każdy zarządca obiektu, w którym znajduje się basen ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych oraz sanitarno – technicznych. Oznacza to, że ma obowiązek zadbać nie tylko o jakość wody, ale również utrzymać wymaganą sterylność powierzchni okołobasenowych. Częsta analiza wody basenowej pomaga w ocenie poprawności prowadzonego uzdatniania wody, ale stanowi również informację przydatną przy utrzymaniu odpowiednich warunków na terenie obiektu.Zarządcy pływalni prowadzą samodzielną kontrolę stanu wody, ale korzystają również z usług akredytowanych laboratoriów. Prowadzona przez nie kompleksowa analiza wody basenowej pomaga w zachowaniu jej poszczególnych składników w granicach ustalonych norm. Wymagania jakości wody w pływalniach dotyczą parametrów fizykochemicznych, ale odnoszą się one także do jej bakteriologicznych właściwości. Na stałe musi być w niej obecny środek

odkażający, w nasyceniu pozwalającym mu na szybkie i skuteczne działanie, przy jednoczesnym braku skutków ubocznych dla osób zażywających kąpieli.W sytuacji, gdy analiza wody basenowej wskaże na obecność mikroorganizmów w podwyższonych stężeniach, zarządca jest zobligowany do natychmiastowego podjęcia działań zaradczych, które poprawią stan sanitarny wody. Gdy jest ona nadmiernie skażona powinien wyłączyć obiekt z użytku do czasu, gdy przestanie stanowić zagrożenie dla korzystających z niego osób.Analizawody.pl oferuje zestawy badań pozwalające na dokonanie gruntownej oceny jakości wody. Dostępna jest analiza wody basenowej mikrobiologiczna oraz fizykochemiczna. Laboratorium wykonuje również profesjonalne badania pod kątem zastosowanego środka dezynfekującego, na przykład chloru lub ozonu. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć na stronie http://analizawody.pl/20-zestawy.HYDROCHEMIA
Słowackiego 28
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (33) 819 28 64

Zobacz także:

Dentyści Gdańsk

Dentyści Gdańsk

Zalety filtrów węglowych

Zalety filtrów węglowych